STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6401 17008605/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6402 000.00.19.H17-210603-0001

CÔNG TY TNHH ICT VINA
6403 000.00.19.H29-201222-0019

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LONG KHANG
6404 000.00.04.G18-220113-0038

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6405 000.00.17.H39-201122-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE
6406 000.00.17.H39-210203-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE
6407 170005404/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG
6408 17011359/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG
6409 000.00.04.G18-220112-0028

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6410 000.00.04.G18-220112-0032

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6411 000.00.04.G18-220112-0031

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6412 18011989/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM
6413 000.00.20.H45-211210-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PYPHARM
6414 000.00.20.H45-211213-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 448
6415 000.00.20.H45-210924-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 95
6416 000.00.19.H26-200813-0002

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU NAM PHƯƠNG
6417 000.00.19.H26-200810-0002

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU NAM PHƯƠNG
6418 000.00.19.H26-210906-0012

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG
6419 000.00.20.H45-211213-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 406
6420 000.00.19.H29-211110-0041

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH