STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6421 17006776/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
6422 17008683/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
6423 18009733/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
6424 17007407/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
6425 18011629/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
6426 18010987/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
6427 17008769/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
6428 17008007/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
6429 000.00.19.H26-220214-0032

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE
6430 000.00.19.H26-211119-0007

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM THANH
6431 20012401/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO
6432 19014324/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT
6433 000.00.19.H29-210107-0015

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LONG KHANG
6434 000.00.19.H29-211118-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
6435 000.00.04.G18-220211-0028

NGUYỄN DƯỢC NAM
6436 000.00.04.G18-220114-0011

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT
6437 18009003/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
6438 000.00.19.H29-201110-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
6439 17011103/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH
6440 000.00.19.H29-201127-0005

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY