STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6441 000.00.19.H29-210204-0019

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY
6442 18009119/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
6443 000.00.16.H05-200723-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG THÀNH PHÚ
6444 000.00.16.H05-211130-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB BẮC NINH
6445 000.00.19.H26-200908-0005

CÔNG TY TNHH MINH LONG MEDICAL VIỆT NAM
6446 000.00.19.H26-200923-0008

CÔNG TY TNHH MINH LONG MEDICAL VIỆT NAM
6447 000.00.19.H26-200807-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT
6448 000.00.19.H26-200803-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT
6449 000.00.19.H26-200715-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG
6450 000.00.19.H26-200623-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG
6451 000.00.19.H26-200906-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM
6452 000.00.19.H26-200827-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM
6453 000.00.19.H26-210930-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM
6454 000.00.19.H26-210820-0018

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM
6455 000.00.19.H26-210826-0033

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN
6456 000.00.19.H26-200903-0004

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN
6457 000.00.19.H26-200813-0001

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN
6458 000.00.19.H26-200909-0005

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN DƯƠNG
6459 000.00.19.H26-200909-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN DƯƠNG
6460 000.00.19.H26-200914-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN DƯƠNG