STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6461 17007222/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN USM HEALTHCARE
6462 000.00.19.H29-200610-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN BÌNH AN
6463 17007204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L
6464 17006933/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L
6465 000.00.19.H29-201222-0006

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
6466 000.00.19.H29-200811-0009

CÔNG TY TNHH GLOBAL HERBAL ORGANIZATION
6467 000.00.19.H29-200715-0002

CÔNG TY TNHH GLOBAL HERBAL ORGANIZATION
6468 000.00.19.H29-200924-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3T
6469 000.00.19.H29-200728-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3T
6470 000.00.19.H29-200603-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3T
6471 000.00.19.H29-200827-0025

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM LÊ VÂN
6472 000.00.19.H29-200810-0007

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM LÊ VÂN
6473 000.00.19.H17-210720-0002

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRÍ TÍN HẢI
6474 18010446/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM
6475 18009880/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM
6476 18009801/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM
6477 000.00.16.H05-200903-0001

CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VIỆT (TNHH)
6478 000.00.16.H05-200827-0004

CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VIỆT (TNHH)
6479 000.00.16.H05-211007-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI T&T BẢO CHÂU
6480 000.00.16.H05-210927-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI T&T BẢO CHÂU