STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6481 17007624/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6482 17007718/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6483 17008908/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6484 17008605/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
6485 000.00.19.H17-210603-0001

CÔNG TY TNHH ICT VINA
6486 000.00.19.H29-201222-0019

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LONG KHANG
6487 000.00.04.G18-220113-0038

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6488 000.00.17.H39-201122-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE
6489 000.00.17.H39-210203-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE
6490 170005404/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG
6491 17011359/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG
6492 000.00.04.G18-220112-0028

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6493 000.00.04.G18-220112-0032

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6494 000.00.04.G18-220112-0031

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6495 18011989/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM
6496 000.00.20.H45-211210-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PYPHARM
6497 000.00.20.H45-211213-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 448
6498 000.00.20.H45-210924-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 95
6499 000.00.19.H26-200813-0002

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU NAM PHƯƠNG
6500 000.00.19.H26-200810-0002

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU NAM PHƯƠNG