STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6541 000.00.19.H26-210310-0014

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC
6542 20012388/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC
6543 17008784/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN USM HEALTHCARE
6544 17007222/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN USM HEALTHCARE
6545 000.00.19.H29-200610-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN BÌNH AN
6546 17007204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L
6547 17006933/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L
6548 000.00.19.H29-201222-0006

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
6549 000.00.19.H29-200811-0009

CÔNG TY TNHH GLOBAL HERBAL ORGANIZATION
6550 000.00.19.H29-200715-0002

CÔNG TY TNHH GLOBAL HERBAL ORGANIZATION
6551 000.00.19.H29-200924-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3T
6552 000.00.19.H29-200728-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3T
6553 000.00.19.H29-200603-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3T
6554 000.00.19.H29-200827-0025

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM LÊ VÂN
6555 000.00.19.H29-200810-0007

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM LÊ VÂN
6556 000.00.19.H17-210720-0002

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRÍ TÍN HẢI
6557 18010446/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM
6558 18009880/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM
6559 18009801/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM
6560 000.00.16.H05-200903-0001

CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VIỆT (TNHH)