STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6621 17007794/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
6622 17000004/HSCBMB-BN

CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM
6623 000.00.19.H26-210817-0014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HOÀNG SƠN
6624 000.00.16.H05-200924-0003

CÔNG TY TNHH THIÊN QUÝ BN
6625 000.00.16.H05-200925-0001

CÔNG TY TNHH THIÊN QUÝ BN
6626 000.00.17.H13-200731-0001

CÔNG TY TNHH THIÊN QUÝ BN
6627 000.00.16.H05-210128-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO
6628 000.00.16.H05-210111-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO
6629 000.00.16.H05-200528-0001

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TD VIỆT NAM
6630 000.00.16.H05-210204-0001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YT DENTALPRO
6631 000.00.16.H05-210824-0002

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP
6632 000.00.19.H26-210526-0003

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN
6633 000.00.19.H26-210526-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN
6634 000.00.19.H26-210526-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN
6635 000.00.19.H26-200805-0003

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN
6636 000.00.19.H26-200721-0008

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN
6637 000.00.19.H26-200721-0010

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN
6638 20015253/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN
6639 20006485/HSCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN
6640 000.00.16.H25-200608-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN