STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6641 20001406/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUMA MEDICAL
6642 20000339/HSCBSX-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XUẤT NHẬP KHẨU KAITO VIỆT NAM
6643 000.00.16.H05-200624-0001

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM QUANG ANH
6644 000.00.16.H05-200609-0002

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM QUANG ANH
6645 000.00.16.H05-200528-0002

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM QUANG ANH
6646 000.00.16.H05-200526-0001

CÔNG TY TNHH BIỂN ĐÔNG DƯƠNG 68
6647 000.00.16.H05-200520-0001

CÔNG TY TNHH BIỂN ĐÔNG DƯƠNG 68
6648 000.00.19.H26-200821-0008

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NGỌC BẢO MINH
6649 000.00.16.H05-200806-0004

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG GIANG
6650 000.00.19.H17-200420-0001

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
6651 000.00.16.H05-200511-0001

CÔNG TY TNHH BIỂN ĐÔNG DƯƠNG 68
6652 18000011/HSCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
6653 18000040/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
6654 000.00.16.H02-200818-0003

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH BG
6655 000.00.16.H02-200811-0001

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH BG
6656 000.00.19.H26-210427-0004

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THỤY SỸ
6657 170004303/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6658 170004305/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6659 170005445/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
6660 17007661/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM