STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6661 000.00.19.H26-210617-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PSD
6662 000.00.17.H39-201203-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN BRILITAS PHARMACEUTICALS
6663 000.00.16.H05-210903-0002

CÔNG TY TNHH DUY NGỌC BẮC NINH
6664 000.00.16.H05-210903-0001

CÔNG TY TNHH DUY NGỌC BẮC NINH
6665 000.00.19.H29-200504-0056

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂY SÀI GÒN
6666 000.00.19.H29-200504-0055

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂY SÀI GÒN
6667 19009328/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH
6668 000.00.19.H29-200802-0009

CÔNG TY TNHH TPMED
6669 000.00.19.H29-200907-0006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
6670 170007502/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG
6671 000.00.19.H26-210730-0008

CÔNG TY TNHH SITO
6672 000.00.19.H26-210730-0010

CÔNG TY TNHH SITO
6673 000.00.19.H26-210727-0019

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM
6674 000.00.19.H26-210118-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC VIMPHAR
6675 000.00.18.H56-210819-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ PHONG ĐỖ
6676 000.00.16.H02-200526-0001

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU D&P HƯƠNG MAI
6677 000.00.10.H31-200614-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU THÀNH HƯNG
6678 000.00.10.H31-200624-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN BẮC
6679 000.00.10.H31-200803-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM
6680 000.00.10.H31-200622-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CƯỜNG HÀ NỘI