STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8261 17007465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
8262 17007441/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
8263 17007435/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
8264 19009182/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BRILITAS PHARMACEUTICALS
8265 17007730/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
8266 17007699/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
8267 17007665/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
8268 17007663/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
8269 19000402/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI
8270 18000515/HSCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HIM LAM
8271 18000828/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA
8272 17000811/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA
8273 17007067/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8274 170005630/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
8275 17008368/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM
8276 18011501/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
8277 19011954/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
8278 18011646/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
8279 18010813/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T
8280 17006475/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH