STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8281 18010532/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8282 17007544/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
8283 17007543/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
8284 17007540/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
8285 170004804/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
8286 17007664/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V
8287 17008415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E
8288 17008405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E
8289 18008908/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA
8290 19012364/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8291 17007277/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC
8292 18003271/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG
8293 19011683/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG
8294 18011227/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG
8295 18010241/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT
8296 17008219/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT
8297 17007330/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT
8298 18011316/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
8299 18011240/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
8300 18011170/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT