STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8321 170000001/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
8322 170000501/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH
8323 18000840/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
8324 18000839/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
8325 170003609/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8326 18010002/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8327 18009337/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8328 17008487/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8329 17008486/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8330 17008234/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8331 170003608/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8332 170003610/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8333 170003632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8334 170003607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8335 170003606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8336 170003530/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8337 170003602/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
8338 18010816/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8339 18010678/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8340 18003232/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ