STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8361 18011646/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
8362 18010813/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T
8363 17006475/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8364 18010532/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8365 17007544/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
8366 17007543/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
8367 17007540/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
8368 170004804/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
8369 17007664/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V
8370 17008415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E
8371 17008405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E
8372 18008908/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA
8373 19012364/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8374 17007277/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC
8375 18003271/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG
8376 19011683/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG
8377 18011227/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG
8378 18010241/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT
8379 17008219/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT
8380 17007330/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT