STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8421 17008871/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8422 17008159/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8423 18011635/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG
8424 18011561/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8425 18010094/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
8426 18011625/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIEEA
8427 17011316/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
8428 17008117/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8429 18011364/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
8430 18011223/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
8431 170008208/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚC
8432 17008421/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚC
8433 17008215/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN
8434 17008110/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN
8435 19011836/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP
8436 18011538/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
8437 17007078/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8438 17006621/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8439 17006622/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8440 170005242/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH