STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8441 170004906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8442 17007220/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH
8443 18012364/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY
8444 170005703/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
8445 18011862/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD
8446 18011636/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN NHIÊN
8447 18011635/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN NHIÊN
8448 18011634/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN NHIÊN
8449 18011633/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN NHIÊN
8450 18011624/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN NHIÊN
8451 17007905/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
8452 17007462/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
8453 17007163/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
8454 18010763/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN
8455 17008268/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á
8456 17008275/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á
8457 18011042/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
8458 17007918/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP
8459 18003260/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á
8460 18003259/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á