STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8481 17008830/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI LỘC
8482 17008524/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
8483 170004705/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
8484 19012060/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
8485 18000401/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI
8486 170000202/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI
8487 18000011/HSCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
8488 18010911/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
8489 18009127/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SUNINMOON VIỆT NAM
8490 17011092/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
8491 17011079/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
8492 17003222/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8493 17003228/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8494 17008143/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8495 17008142/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8496 17008141/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8497 17008880/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8498 17008879/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8499 17008878/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8500 17008876/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN