STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8541 18009536/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
8542 17006592/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
8543 17006367/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
8544 170007902/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA
8545 18011390/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA
8546 18011391/HSCBA-HN

CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM METAFARMA
8547 170004119/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
8548 18010567/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED
8549 18010932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTEK
8550 17008732/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT
8551 18010231/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
8552 170006608/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN
8553 170007102/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC
8554 170007105/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM
8555 18000001/HSCBSX-QN

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM XANH ĐT
8556 170008202/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
8557 17006631/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG
8558 17000002/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
8559 17011463/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK
8560 170004001/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK