STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1321 000.00.10.H31-231117-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
1322 000.00.19.H26-230522-0004

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
1323 000.00.19.H26-210520-0008

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
1324 17007000/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1325 17006377/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1326 000.00.19.H29-210909-0007

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
1327 000.00.17.H62-200824-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1328 000.00.17.H62-200825-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1329 000.00.17.H62-200807-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1330 17008204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1331 17008352/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1332 000.00.04.G18-220413-0008

CÔNG TY TNHH BMACARE
1333 000.00.19.H26-220630-0046

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
1334 000.00.19.H26-220630-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
1335 000.00.19.H29-230705-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM
1336 17000003/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
1337 17000020/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
1338 000.00.17.H62-220827-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG RUSSIA
1339 000.00.04.G18-220701-0029

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
1340 18000003/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG