STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1341 000.00.17.H62-220111-0001

NHÀ THUỐC THÁI HẰNG 3
1342 18008949/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1343 000.00.17.H62-220226-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH ĐIỀN
1344 000.00.19.H29-230823-0011

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
1345 000.00.19.H26-220104-0033

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN
1346 000.00.19.H29-220228-0012

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
1347 000.00.19.H29-220926-0015

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
1348 19000069/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
1349 20001407/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
1350 19001402/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
1351 000.00.19.H17-211202-0002

CÔNG TY TNHH ICT VINA
1352 000.00.04.G18-211230-0006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES
1353 17009639/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1354 17009640/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1355 17009663/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1356 18010885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1357 18011363/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1358 18011362/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1359 18011364/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1360 18012078/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC