STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1361 000.00.19.H26-231229-0039

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY
1362 17009366/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
1363 17009365/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
1364 17008949/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
1365 17008452/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
1366 17008431/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1367 17008434/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1368 19013350/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
1369 20000013/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM
1370 000.00.04.G18-240202-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
1371 000.00.04.G18-240202-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
1372 000.00.04.G18-240223-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
1373 000.00.17.H62-211203-0001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG HƯNG
1374 17007719/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1375 17007603/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1376 18009416/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1377 18009417/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1378 18010980/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1379 18010979/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1380 18010978/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)