STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1401 170003038/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1402 170003501/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1403 000.00.10.H31-230927-0001

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
1404 000.00.10.H31-231117-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
1405 000.00.19.H26-230522-0004

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
1406 000.00.19.H26-210520-0008

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
1407 17007000/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1408 17006377/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1409 000.00.19.H29-210909-0007

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
1410 000.00.17.H62-200824-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1411 000.00.17.H62-200825-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1412 000.00.17.H62-200807-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1413 17008204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1414 17008352/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1415 000.00.04.G18-220413-0008

CÔNG TY TNHH BMACARE
1416 000.00.19.H26-220630-0046

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
1417 000.00.19.H26-220630-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
1418 000.00.19.H29-230705-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM
1419 17000003/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
1420 17000020/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO