STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1421 000.00.17.H62-220827-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG RUSSIA
1422 000.00.04.G18-220701-0029

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
1423 18000003/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG
1424 000.00.17.H62-220111-0001

NHÀ THUỐC THÁI HẰNG 3
1425 18008949/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1426 000.00.17.H62-220226-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH ĐIỀN
1427 000.00.19.H29-230823-0011

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
1428 000.00.19.H26-220104-0033

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN
1429 000.00.19.H29-220228-0012

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
1430 000.00.19.H29-220926-0015

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
1431 19000069/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
1432 20001407/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
1433 19001402/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
1434 000.00.19.H17-211202-0002

CÔNG TY TNHH ICT VINA
1435 000.00.04.G18-211230-0006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES
1436 17009639/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1437 17009640/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1438 17009663/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1439 18010885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
1440 18011363/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC