STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1501 000.00.19.H26-221114-0029

CÔNG TY TNHH DP LIÊN DOANH QUỐC TẾ HT-ÚC
1502 000.00.19.H26-220720-0027

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y HOA MỘC
1503 000.00.19.H26-220307-0028

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH
1504 000.00.19.H26-220228-0025

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC XANH VIỆT NAM
1505 000.00.19.H26-211223-0006

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHARMA
1506 000.00.19.H26-220228-0077

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHSOLACO
1507 000.00.19.H26-220301-0043

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ HEALTH CARE
1508 000.00.19.H26-211217-0020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO BẠCH DƯƠNG
1509 000.00.19.H26-211227-0032

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU
1510 000.00.19.H26-211225-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM
1511 000.00.19.H26-211206-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
1512 000.00.19.H26-211206-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
1513 000.00.19.H26-220217-0027

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
1514 000.00.19.H26-220217-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
1515 000.00.19.H26-220217-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
1516 000.00.19.H26-220107-0019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
1517 000.00.19.H26-211223-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI
1518 000.00.19.H26-220303-0073

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC G&P FRANCE
1519 000.00.19.H26-220222-0054

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT
1520 000.00.19.H26-220222-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR