STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1521 000.00.04.G18-221007-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
1522 000.00.19.H29-221007-0018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
1523 000.00.19.H29-221104-0003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
1524 000.00.04.G18-221122-0012

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
1525 000.00.19.H29-221213-0013

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
1526 000.00.19.H29-221025-0017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
1527 000.00.04.G18-221014-0016

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
1528 000.00.04.G18-220311-0005

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI
1529 000.00.43.H48-200629-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
1530 000.00.43.H48-230821-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
1531 000.00.19.H26-230426-0020

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
1532 000.00.19.H26-240115-0032

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
1533 000.00.19.H26-240115-0027

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
1534 000.00.19.H26-231225-0029

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
1535 000.00.19.H29-220526-0030

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
1536 000.00.19.H26-221111-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL
1537 000.00.16.H25-220504-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
1538 000.00.19.H29-221108-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1539 000.00.19.H29-221108-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
1540 000.00.19.H29-221108-0005

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP