STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7051 000.00.16.H02-200804-0001

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU D&P HƯƠNG MAI
7052 20006500/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
7053 20015364/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
7054 000.00.16.H40-200904-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAZA ĐẠI THẮNG
7055 19014350/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7056 19014349/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7057 19014348/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7058 19014347/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7059 19014346/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7060 19012586/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7061 19012585/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7062 17007483/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7063 18012412/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7064 18012264/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7065 18012411/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7066 18012410/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7067 18011536/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7068 18009847/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7069 18009848/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7070 18009846/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7071 18009845/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7072 170006306/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7073 19013343/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7074 000.00.19.H26-200626-0012

CÔNG TY CỔ PHẦN IME
7075 18011510/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
7076 170008212/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
7077 170006606/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
7078 000.00.16.H05-200727-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ ASTAR
7079 20015186/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI
7080 18010046/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM