STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8131 19013838/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
8132 19014181/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
8133 17008941/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA
8134 18011874/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM
8135 18011924/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM
8136 18010712/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8137 18009895/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8138 18009900/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8139 19012823/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8140 19012822/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8141 19012820/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8142 18010827/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8143 17008570/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8144 19000164/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
8145 19009286/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPA LAMOUR
8146 17003226/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT
8147 170005603/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
8148 170008106/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NANO
8149 18010614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
8150 19012781/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
8151 18003236/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO
8152 170003325/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN
8153 18010796/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8154 17008772/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
8155 18010243/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
8156 19011910/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
8157 19011908/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
8158 19011935/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
8159 19011953/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
8160 19011789/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE