STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8161 18000413/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
8162 170000001/HSCBMB-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
8163 19013045/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8164 19000045/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO THIÊN TÂM
8165 19000044/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO THIÊN TÂM
8166 170006802/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH
8167 18010851/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC GIA
8168 17007406/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8169 18011171/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8170 18011170/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8171 18010723/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8172 18010726/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8173 170007804/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC
8174 17009569/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8175 18011296/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8176 17009221/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8177 170006502/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8178 170005304/HSCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
8179 17007509/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
8180 170006006/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI
8181 170006005/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT
8182 170004411/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI
8183 18011532/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8184 19012731/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8185 19012737/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8186 19012736/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8187 19012735/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8188 19012734/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8189 19012732/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
8190 19012729/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI