STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8221 18012268/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
8222 18012266/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
8223 18012267/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
8224 18012431/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
8225 19012618/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
8226 19013460/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
8227 19013461/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
8228 19013459/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
8229 19013643/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
8230 19013838/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
8231 19014181/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
8232 17008941/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA
8233 18011874/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM
8234 18011924/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM
8235 18010712/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8236 18009895/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8237 18009900/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8238 19012823/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8239 19012822/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8240 19012820/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8241 18010827/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8242 17008570/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
8243 19000164/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
8244 19009286/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPA LAMOUR
8245 17003226/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT
8246 170005603/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
8247 170008106/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NANO
8248 18010614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
8249 19012781/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
8250 18003236/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO