STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
8371 17008880/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8372 17008879/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8373 17008878/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8374 17008876/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8375 17008875/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8376 17008873/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8377 17008872/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8378 17008871/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8379 17008159/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
8380 18011635/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG
8381 18011561/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8382 18010094/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
8383 18011625/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIEEA
8384 17011316/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
8385 17008117/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8386 18011364/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
8387 18011223/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
8388 170008208/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚC
8389 17008421/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚC
8390 17008215/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN
8391 17008110/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN
8392 19011836/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP
8393 18011538/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
8394 17007078/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8395 17006621/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8396 17006622/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8397 170005242/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8398 170004906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
8399 17007220/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH
8400 18012364/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY