STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1651 000.00.19.H26-221004-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA
1652 000.00.19.H26-220622-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM
1653 19014089/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH
1654 19014034/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ
1655 19012595/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA
1656 18011444/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA
1657 19014127/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ATP
1658 19012954/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG ANH ĐÀO
1659 000.00.19.H26-220727-0006

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX
1660 000.00.19.H26-220418-0045

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX
1661 18011172/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
1662 000.00.19.H26-220920-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
1663 18009929/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ
1664 000.00.19.H26-221024-0003

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ECO
1665 000.00.19.H26-220317-0027

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
1666 000.00.19.H26-220421-0058

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT
1667 20014806/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIETHEALTH
1668 18009932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IKA
1669 17008937/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IKA
1670 000.00.19.H26-220905-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI POLVITA
1671 000.00.19.H26-220221-0035

CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM
1672 18011319/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT
1673 20014758/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VAMICO VIỆT NAM
1674 18009778/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT
1675 19012800/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA
1676 19012573/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA
1677 000.00.19.H26-230205-0001

CÔNG TY TNHH THẬT MẠNH ĐỜI TV
1678 000.00.19.H26-200623-0008

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
1679 20015246/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
1680 19013856/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH EGOS VIỆT NAM