STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1681 17008347/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1682 17011070/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1683 170008502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1684 000.00.19.H26-220209-0025

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
1685 000.00.19.H26-220613-0024

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
1686 19000035/HSCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
1687 17007904/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1688 17009372/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1689 18009761/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1690 19012492/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1691 19012752/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1692 000.00.16.H05-220620-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
1693 000.00.16.H05-220620-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
1694 170002503/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
1695 000.00.19.H26-231229-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
1696 000.00.19.H26-230811-0026

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
1697 000.00.04.G18-220224-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1698 000.00.17.H09-210623-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
1699 000.00.19.H26-231207-0001

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH
1700 000.00.19.H26-220228-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
1701 000.00.19.H26-230815-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
1702 000.00.17.H09-210611-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
1703 000.00.17.H09-210410-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
1704 20013822/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
1705 000.00.19.H29-230321-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1706 000.00.19.H29-230321-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1707 000.00.16.H05-220702-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1708 000.00.16.H05-220621-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1709 000.00.16.H05-211222-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1710 000.00.16.H05-210825-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH