STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1711 18010211/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
1712 18010208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
1713 18010206/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
1714 000.00.19.H26-230414-0017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1715 000.00.03.H42-231227-0001

CÔNG TY TNHH MEDLATEC NINH BÌNH
1716 000.00.03.H42-231220-0001

CÔNG TY TNHH MEDLATEC NINH BÌNH
1717 20000072/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
1718 000.00.19.H29-200506-0002

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM
1719 19012682/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM
1720 17008347/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1721 17011070/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1722 170008502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1723 000.00.19.H26-220209-0025

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
1724 000.00.19.H26-220613-0024

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
1725 19000035/HSCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
1726 17007904/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1727 17009372/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1728 18009761/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1729 19012492/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1730 19012752/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
1731 000.00.16.H05-220620-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
1732 000.00.16.H05-220620-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
1733 170002503/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
1734 000.00.19.H26-231229-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
1735 000.00.19.H26-230811-0026

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
1736 000.00.04.G18-220224-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1737 000.00.17.H09-210623-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
1738 000.00.19.H26-231207-0001

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH
1739 000.00.19.H26-220228-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
1740 000.00.19.H26-230815-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM