STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1741 000.00.19.H26-230627-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T MEDICAL
1742 19012471/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
1743 18011459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
1744 19011838/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
1745 19012372/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
1746 18011256/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
1747 19012635/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
1748 000.00.19.H26-220614-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VESTAPHARM
1749 17006372/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
1750 17006373/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
1751 17006371/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
1752 000.00.19.H26-220915-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
1753 000.00.19.H26-220721-0038

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
1754 000.00.19.H26-230204-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
1755 000.00.19.H26-210911-0019

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
1756 000.00.19.H26-210903-0010

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
1757 000.00.19.H26-210903-0007

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
1758 000.00.19.H26-210903-0005

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
1759 000.00.19.H26-210903-0006

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
1760 000.00.04.G18-220521-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
1761 000.00.04.G18-220407-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
1762 000.00.04.G18-220407-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
1763 000.00.19.H26-230928-0020

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT
1764 18009312/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
1765 20013503/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1766 000.00.19.H29-200526-0002

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1767 17008167/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1768 19012230/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
1769 000.00.19.H29-220117-0040

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
1770 000.00.19.H29-220119-0027

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA