STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1771 20013822/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
1772 000.00.19.H29-230321-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1773 000.00.19.H29-230321-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
1774 000.00.16.H05-220702-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1775 000.00.16.H05-220621-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1776 000.00.16.H05-211222-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1777 000.00.16.H05-210825-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1778 000.00.16.H05-210929-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1779 000.00.16.H05-220429-0002

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1780 000.00.16.H05-220324-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1781 000.00.16.H05-220128-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1782 000.00.16.H05-210812-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1783 000.00.16.H05-200818-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1784 000.00.16.H05-200811-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
1785 000.00.16.H05-200821-0003

CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH YÊN PHONG
1786 000.00.16.H05-200820-0001

CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH YÊN PHONG
1787 000.00.16.H05-200514-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DAE-HDN
1788 000.00.16.H05-200426-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DAE-HDN
1789 000.00.16.H05-211013-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IHL
1790 000.00.16.H05-220815-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NHAM
1791 000.00.16.H05-220110-0001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NHAM
1792 000.00.16.H05-200908-0002

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA
1793 000.00.16.H05-200901-0001

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA
1794 000.00.16.H05-220127-0004

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
1795 000.00.16.H05-211215-0001

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
1796 000.00.16.H05-211124-0004

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
1797 000.00.16.H05-220208-0001

CÔNG TY TNHH OPEN SKY VIỆT NAM
1798 000.00.16.H05-200825-0002

CÔNG TY TNHH S.C COMPANY VIỆT NAM
1799 000.00.16.H05-200820-0007

CÔNG TY TNHH S.C COMPANY VIỆT NAM
1800 000.00.16.H05-200804-0004

CÔNG TY TNHH ĐẠI SÔNG DƯƠNG - CHI NHÁNH BẮC NINH