CÔNG TY TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM

---------------------------

Số 08/20180730/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 30 tháng 07 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM

Mã số thuế: 3701807975

Địa chỉ: Địa chỉ tại Lô B-3B3-CN, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, Tx. Bến Cát, T. Bình Dương, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: LÔ B_3B3_CN, KCN MỸ PHƯỚC 3, P. THỚI HÒA, TX. BẾN CÁT, T.BÌNH DƯƠNG, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743595151    Fax: 02743557517

Email: can1908@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PEH CHEE SIONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: E6249951D   ngày cấp: 06/09/2016   nơi cấp: Cơ quan xuất nhập cảnh Singapore

Điện thoại cố định: 0905209053   Điện thoại di động: 0905209053

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 281319641   ngày cấp: 06/01/2018   nơi cấp: Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Công nghệ dầu khí và khai thác

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Oxy Y tế13000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)