Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM BÌNH AN

---------------------------

Số: 01/2022/BA-ĐĐKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lai Châu , ngày 06 tháng 09 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lai Châu

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM BÌNH AN

Mã số thuế: 6200117542

Địa chỉ trụ sở: Số 038 phố Quyết Tiến, Phường Tân Phong, Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Địa chỉ sản xuất Số 038 phố Quyết Tiến, Phường Tân Phong, Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0979201102    Fax:

Email: nhathuocxuanbach@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Xuân Bách

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012084005909   ngày cấp: 09/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0979201102   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch bảo vệ vết thương. 1 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)