Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ECOVITA

---------------------------

Số: 01/VBCB-ECOVITA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 06 tháng 09 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH ECOVITA

Mã số thuế: 2301036162-00001

Địa chỉ trụ sở: Lô 04-CN/HĐTĐ-KX, Cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, phường khúc xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phường Khúc Xuyên, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ sản xuất LÔ 04-CN2/HĐTĐ-KX, Cụm Công nghiệp dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh, Phường Khúc Xuyên, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0972078669    Fax:

Email: ctyecovita@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thọ Đang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125050290   ngày cấp: 12/08/2014   nơi cấp: Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0972078669   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Đai Chườm thảo dược100 000
2Túi Chườm thảo dược100 000
3Đai Chườm nóng500 000
4Bóng Massage100 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)