Hồ sơ đã công bố

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÃNG THUỐC THỂ THAO

---------------------------

Số: 02/2022/HTTT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 26 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở sản xuất: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÃNG THUỐC THỂ THAO

Mã số thuế: 2800158649

Địa chỉ trụ sở: 69 Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ sản xuất Lô D6-4 KCN Đình Hương, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373852437    Fax:

Email: dongycucutham@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hoàng Văn Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038052018270   ngày cấp: 14/09/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0913079189   Điện thoại di động: 0913079189

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dầu xoa bóp đa năng Cụ Cử Thâm10 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)