Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

---------------------------

Số 201/2021/STD-CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 18 tháng 03 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0101252356

Địa chỉ: Lô CC1-III.13.4 thuộc dự án khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011071000012   ngày cấp: 24/04/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0913214235   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Tiến Giang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 060761340   ngày cấp: 04/05/2020   nơi cấp: Công An Yên Bái

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Thùy Dung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 173483002   ngày cấp: 22/08/2006   nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Quách Hải Yến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001191051372   ngày cấp: 24/06/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(4) Họ và tên: Đào Thị Hồng Bích

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 017194000236   ngày cấp: 10/07/2021   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(5) Họ và tên: Nguyễn Văn Lực

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026091003202   ngày cấp: 10/07/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(6) Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 019087000134   ngày cấp: 29/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(7) Họ và tên: Trần Đức Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 064089000122   ngày cấp: 08/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(8) Họ và tên: Trần Văn Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 1112221454   ngày cấp: 15/04/2015   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(9) Họ và tên: Trịnh Đức Văn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010089000045   ngày cấp: 22/06/2017   nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
2Thuốc thử chẩn đoán in vitro

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)