Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC

---------------------------

Số 01/HSĐKSX-VĐ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 27 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 0801295669

Địa chỉ: Khu dân cư Vũ La, Phường Nam Đồng, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Xã Nam Đồng, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu Dân Cư Vũ La, Phường Nam Đồng, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Xã Nam Đồng, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987040004    Fax:

Email: dothidiep89@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: MẠC THANH HẢI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142533192   ngày cấp: 06/07/2006   nơi cấp: Công An tỉnh Hải Dương

Điện thoại cố định: 0987040004   Điện thoại di động: 0974 040 004

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƠM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 0311134011   ngày cấp: 07/09/2012   nơi cấp: CÔNG AN HẢI PHÒNG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 48  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý 0.9%700000
2Cồn Ethanol 70 độ; cồn Ethanol 90 độ700000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)