Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

---------------------------

Số 14/VB-KT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

Mã số thuế: 0303340051

Địa chỉ: Số 17, Đường số 4, KDC Gia Hòa, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG - Số 17, Đường số 4, KDC Gia Hòa, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Mỹ Quan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020885203   ngày cấp: 01/10/2007   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 37612606   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Thanh Qui

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 352105274   ngày cấp: 14/03/2008   nơi cấp: Công An tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn: Sinh học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1AccuRive pDNA Prep Kit
2AccuPid HBV Quantification Kit
3AccuRive pRNA Prep Kit
4AccuLite Reverse Transcription Kit A
5AccuPid HCV Quantification Kit
6AccuPid HCV Genotyping Kit
7AccuSeq HCV Genotype Sequencing Kit
8AccuLite DNA Electrophoresis Kit 2
9AccuRive HPV ProcSample Kit
10AccuPid HPV-HR Genotyping (16,18) Kit
11AccuPid HPV-LR Genotyping (6,11) Kit
12AccuPid HPV Genotyping Kit
13AccuRive ProcSample Kit
14AccuPid Chlamydia trachomatis & Neisserice gonorrhoeae Detection Kit
15AccuRiveTB ProcSample Kit
16AccuPid M. tuberculosis Detection Kit
17AccuLite H. pylori Genotyping Kit
18AccuLite DNA Electrophoresis Kit 5
19AccuPid DF Detection Kit
20AccuPid Beta- Thalassemia Genotyping Kit
21AccuPid CMV Quantification Kit
22AccuPid GBS Detection Kit
23AccuLite Alpha- Thalassemia Genotyping Kit
24AccuLite DNA Electrophoresis Kit 0.8
25Hoá chất tách chiết Tanbead (DNA và RNA)
26AccuElis Strongyloides stercoralis Detection Kit
27AccuElis Fasciola spp. Detection Kit
28AccuElis Toxocara canis Detection Kit
29AccuElis Gnathostoma spinigerum Detection Kit
30Đầu tip có filter lọc các loại (10ul – 100ul - 1000ul)
31Eppendorf biopure 1,5 ml
32Đầu tip thường (không lọc) 1000ul
33Đầu tip thường (không lọc) 200ul
34Đầu tip thường (không lọc) 100ul
35Găng tay cao su (không bột)
36Khẩu trang y tế 3 lớp
37Eppendorf thường 1,5 ml
38Eppendorf thường 2,0 ml
39Eppendorf thường 0,2 ml (nắp cong)
40Strip 0,1 ml trong
41Strip 0,2 ml đục
42Strip 0,2 (ROCHE)
43Eppendorf thường 0,2 ml (nắp bằng)
44Cột silica
45DiaPlexCTM Apolipoprotein (ApoE) Genotyping Kit
46DiaPlexQTM ApoE Genotyping Kit
47DiaPlexCTM Avellino Corneal Dystrophy (ACD) Genotyping Kit
48DiaPlexQTM Avellino Corneal Dystrophy (ACD) Real-Time PCR Genotyping Kit
49DiaPlexQTM 5 types Corneal Dystrophy (CD) Genotyping Kit
50DiaPlexQ™ Ebola Virus Detection Kit
51DiaPlexCTM G6PD Genotyping Kit (African type)
52DiaPlexCTM G6PD Genotyping Kit (Asian type)
53DiaPlexCTM MTHFR Genotyping Kit
54DiaPlexQTM MTHFR Genotyping Kit
55DiaPlexCTM Malaria Detection Kit
56DiaPlexCTM CRE Detection Kit
57DiaPlexQTM Dengue Virus Detection Kit
58DiaPlexQTM ZCD Detection Kit (ZIKV, CHIKV, DENV)
59DiaPlexQTM Entero Virus (Stool) Detection Kit
60DiaPlexQTM PneumoPatho 13 Detection Kit
61DiaPlexCTM Influenza Virus A Subtype Detection Kit
62DiaPlexCTM Influenza Virus A/B Detection Kit
63DiaPlexCTM RV13 Detection Kit
64DiaPlexQTM Influenza Virus A Subtype Detection Kit
65DiaPlexQTM Influenza Virus A/B Detection Kit
66DiaPlexQTM Influenza Virus A/B & A Subtype Detection Kit
67DiaPlexQTM RV16 Detection Kit
68DiaPlexQTM MERS Virus Detection Kit II (upE/ORF1a/ORF1b)
69DiaPlexQTM STI 12 Detection Kit
70DiaPlexQTM STI 6 Detection Kit
71DiaPlexC™ MTC/NTM Detection Kit
72DiaPlexCTM MTB/M.Bovis Detection Kit
73DiaPlexCTM M.Avium/M.Intracellulare Detection Kit Detection Kit
74DiaPlexQ™ MTC/NTM Detection Kit
75SolG™ h-Taq DNA Polymerase, 250U
76SolG™ Pfu DNA Polymerase, 250U
77DiaStar™ OneStep RT-PCR Kit, 50 reactions
78AccuRive sDNA Prep Kit

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)