Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC - THÀNH NAM

---------------------------

Số 01/KBTN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 07 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC - THÀNH NAM

Mã số thuế: 0601120679

Địa chỉ: Đường 488, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC - THÀNH NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường 488, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0972156321    Fax:

Email: khuelaw@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đào Thanh Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001069001863   ngày cấp: 01/10/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0913392536   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Văn Kiên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036088003186   ngày cấp: 30/11/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQg về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế360000000
2Quần áo bảo hộ y tế5000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)