Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIÊN VẠN ĐỨC

---------------------------

Số 01/2020/CBSX-TVP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 17 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIÊN VẠN ĐỨC

Mã số thuế: 3702477800

Địa chỉ: Thửa đất số 85, 130, 146, 147, Tờ Bản Đồ Số 15, Tổ 2, Khu Phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIÊN VẠN ĐỨC

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thửa đất số 714, 715, Tờ bản đồ số 2, Khu phố Phước Thái, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0937597798    Fax:

Email: congtythienvanduc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THIỆN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 272037276   ngày cấp: 27/08/2012   nơi cấp: Công an Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại cố định: 0937597798   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ THANH SƠN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 083075000303   ngày cấp: 28/10/2019   nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)