Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NANO

---------------------------

Số 2511-NANO/CBDDKMB/19

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NANO

Mã số thuế: 0312141366

Địa chỉ: 89/20 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HUỲNH VĂN HÒA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024797294   ngày cấp: 14/10/2011   nơi cấp: Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0903147980   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN BÁ LỘC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271938314   ngày cấp: 09/11/2010   nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy định danh và kháng sinh đồ tự động
2Máy cấy máu tự động
3Máy phân tích sinh hóa
4Máy phân tích huyết học
5Máy phân tích miễn dịch
6Máy phân tích đông máu
7Máy phân tích HbA1c
8Máy phân tích điện giải
9Máy phân tích khí máu
10Máy xét nghiệm Elisa
11Máy phân tích nước tiểu
12Máy xét nghiệm vi khuẩn Hp qua hơi thở
13Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy định danh và kháng sinh đồ tự động
14Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy cấy máu tự động
15Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu
16Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích sinh hóa
17Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích huyết học
18Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích miễn dịch
19Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích đông máu
20Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích HbA1C
21Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích điện giải
22Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích khí máu
23Hóa chất xét nghiệm( chất thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm soát, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng), vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy xét nghiệm Elisa
24Vật tư tiêu hao, linh kiện và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích nước tiểu
25Ống nghiệm và vật tư tiêu hao
26Que thử chẩn đoán nhanh
27Các loại vật tư y tế khác
28VIKIA HIV 1/2
29VIKIA HbsAg (IVD - Cc)
30VIKIA Rota/ Adeno
31VIKIA Malaria Ag Pf/Pan

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)