Hồ sơ đã công bố

CTY TNHH TM XNK GIA VIỆT

---------------------------

Số 25.11/CBBCD-GV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CTY TNHH TM XNK GIA VIỆT

Mã số thuế: 0312565848

Địa chỉ: 225 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 260855988   ngày cấp: 12/02/2018   nơi cấp: CA Bình Thuận

Điện thoại cố định: 0964144242   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023011970   ngày cấp: 15/07/2014   nơi cấp: CA TPHCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Quốc Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 260855988   ngày cấp: 12/02/2018   nơi cấp: CA Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy móc, trang thiết bị và vật tư tiêu hao Y tế B, C, D bảo quản ở điều kiện bình thường

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)