Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL

---------------------------

Số Số: 12.19/VB-SW

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 11 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL

Mã số thuế: 3801118753

Địa chỉ: SỐ 10 Vsip II-A, Đường số 29, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LEE DAE HEE

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M72612403   ngày cấp: 08/07/2019   nơi cấp: HÀN QUỐC

Điện thoại cố định: 02742222397   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: PARK JONG DUK

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M56668126   ngày cấp: 29/07/2013   nơi cấp: HÀN QUỐC

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: PARK BYUNG CHULL

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M65178881   ngày cấp: 05/04/2016   nơi cấp: HÀN QUỐC

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: TRƯƠNG THỊ LUYẾN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 060188008217   ngày cấp: 27/12/2021   nơi cấp: CA TỈNH BÌNH THUẬN

Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề

(4) Họ và tên: LÊ THỊ MỸ LINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052193012419   ngày cấp: 11/08/2021   nơi cấp: CA BÌNH ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1TBYT Loại B - Bộ Bộ dây truyền dịch Enpure I.V SET
2TBYT Loại B - Bộ dây truyền dịch Innofuser
3TBYT Loại B- Khóa ba ngã

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở y tế Bình Dương nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)