Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AN AN

---------------------------

Số 05.2020/VBCB-AA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 15 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AN AN

Mã số thuế: 2300897592

Địa chỉ: 182 ngã tư Đông Côi, TT Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AN AN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thửa đất xứ đồng Dáo – Cầu Cung thuộc thôn Cả Đông Côi, TT Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0852767888    Fax:

Email: anankt68@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125338785   ngày cấp: 12/03/2019   nơi cấp: CA Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0852767888   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: CAO SỸ DINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125262241   ngày cấp: 10/12/2015   nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu Trang y tế 1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)