Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TM SX & IN THÊU THÀNH CÔNG

---------------------------

Số 02/HSĐKSX_TC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 15 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TM SX & IN THÊU THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0801224509

Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH TM SX & IN THÊU THÀNH CÔNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn An Bình, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0888888511    Fax:

Email: nguyenbinh20021993@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Chí Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142136219   ngày cấp: 09/02/2007   nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Điện thoại cố định: 0888888511   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Đình Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142543167   ngày cấp: 21/06/2006   nơi cấp: Công an Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Quần áo bảo hộ y tế10000000
2Tấm che mặt bảo hộ y tế10000000
3Găng tay y tế10000000
4Khẩu trang y tế10000000
5Mũ y tế10000000
6Kính bảo hộ y tế10000000
7Nước sát khuẩn10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)