Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIÉT BỊ Y TẾ ITALY

---------------------------

Số 01 /CV-ITALY

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 16 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIÉT BỊ Y TẾ ITALY

Mã số thuế: 0801290526

Địa chỉ: Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH thiết bị y tế ITALY

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Cậy , Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0966602016    Fax:

Email: khautrangyteitaly88hd@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Trọng Tuyển

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030076006114   ngày cấp: 22/10/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0966602016   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Luyện Thị Nhắc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142050140   ngày cấp: 27/05/2012   nơi cấp: Công an Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 35  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)