Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

---------------------------

Số 01/20=CVCB-Đainam

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 04 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

Mã số thuế: 0107471650

Địa chỉ: Số 19, khu X3 tái Định Cư, thôn Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Đình Tiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001077013053   ngày cấp: 22/11/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0983305556   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Hạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012927196   ngày cấp: 21/12/2009   nơi cấp: Công an thành phố Hà nội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

(2) Họ và tên: Phan Diệp Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001175008935   ngày cấp: 13/05/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(3) Họ và tên: Nguyễn Đình Tiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001077013053   ngày cấp: 22/11/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dây hút đờm, nhớt
2Ống thông dạ dày
3Dây cho ăn
4Kim lấy máu chân không loại cánh bướm
5Ống nội khí quan có bóng
6Ống mở thông khí quản có bóng
7Ống nội khí quản không bóng
8ống mở thông khí quản không bóng
9Ống thông tiểu
10Ống thông tĩnh mạch trung tâm
11Ống mở thông dạ dày (Ống G)
12Ống đặt nội phế quản
13Kim luồn tĩnh mạch
14Các vật tư khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)